Informatie website

Ik ben samen met Sjaak Kuipers bezig met het ontwikkelen van een website die specifiek voor CP-gebruikers informatie zal verstrekken over storingen, gepland onderhoud, IPTV- en TV-kanaalinformatie, instructies en nog veel meer. De website zal aanvankelijk in het Engels, Nederlands, Duits en Spaans zijn. Details hiervan zullen te zijner tijd worden doorgegeven.

Snelheid internetverbinding

In de afgelopen twee jaar is de snelheid van het internet voor elk appartement verhoogd van max. 8 Mb naar max. 24 Mb. Dit dankzij investeringen in de nieuwe glasvezelinfrastructuur en apparatuur. Dit heeft ook de betrouwbaarheid en de servicekwaliteit aanzienlijk verbeterd.

Tijdens de komende maanden zal nieuw geplande infrastructuur mij in staat stellen om CP-bewoners die een sneller internet willen tot 100 Mb aan te bieden.

Nieuwe servicekosten

Zoals aangekondigd in de recente bewonersvergaderingen is het helaas noodzakelijk om de internet- en telefoonservicekosten te verhogen met €2,99 per maand ingaande vanaf 2 februari 2019. deze verhoging wordt berekend in uw factuur van maart. Dit is de eerste verhoging in 3 jaar en is ingevoerd om rekening te houden met prijsstijgingen die onlangs door internet- en telecom providers zijn toegepast. De gesprekskosten zullen ongewijzigd blijven tegen dezelfde lage tarieven.